We zijn vrienden geworden

Opgericht om de verdeeldheid en versnipperingen in de vissector aan te pakken met als wapen in de strijd: verbroedering door middel van interne communicatie. Ofwel in gewoon spreektaal en praktische zin: elkaar leren kennen, elkaar respecteren, naar elkaar luisteren en praten. Veel praten.

En dat vele praten hebben we gedaan. Doen we als Kadergroep Visketen nog steeds. En ook nog steeds zie je dat met praten grote discussies uiteindelijk hele kleine meningsverschillen worden. Het hoeven geen compromissen te worden, en je hoeft elkaar ook geen gelijk te geven. Begrijp elkaars standpunt en respecteer die.

We bellen elkaar allang niet meer over alleen zakelijke dingen. We zijn vrienden geworden. Visser en handel. Het kan echt! We hebben zitting gekregen in diverse bestuursfuncties. We hebben jonge ondernemers in de hele visketen een gezicht gegeven en laten zien dat we in staat zijn mee te praten met zittende bestuursleden. Ondertussen volgen we workshops en cursussen om onze skills op te schroeven en bij te spijkeren.

En we laten nu zien dat samenwerken met gelijkwaardige partijen helemaal niet eng is, maar juist slim! We hebben besloten nauwer samen te werken met het Jongerennetwerk Visserij en hebben de intentie uitgesproken om te gaan fuseren. Juist omdat we versnippering en verdeeldheid tegen willen gaan. Het belang voor de sector gaat boven het bestaansrecht van de Kadergroep.

De Kadergroep Visketen en Jongerennetwerk Visserij hebben duidelijke overeenkomsten. Waarvan ‘jongeren’ de belangrijkste gemeenschappelijke deler is. Het Jongerennetwerk schroeft de maximumleeftijd op van 30 tot 36 jaar, waardoor er meer overlap is met de actieve Kadergroepleden die over het algemeen de 30 jaar naderen of gepasseerd zijn.

Jonge vissers van het Jongerennetwerk en jonge ondernemers uit de visketen van de Kadergroep zullen de komende periode gebruiken om te praten. Veel te praten. Om dit keer wel tot een compromis te komen op het gebied van visie, strategie en structuur.

Een intensieve samenwerking met het Jongerennetwerk Visserij biedt zowel de jongeren als de vissector meerwaarde. Eén spreekbuis en aanspreekpunt voor jongeren in de vissector. Een kweekvijver voor potentiële bestuurders. Meer ketensamenwerking en kennisdeling. Met als resultaat: het ontstaan van een generatie die met een brede visie en kennis van de totale visketen vraagstukken rationeel benadert en aanpakt.

We zetten koers naar het ultieme doel, misschien een beetje mijn persoonlijke doel voor de sector: één visserijvereniging met bestuursleden uit zowel de aanvoersector als de handel…

 

Deze column is geplaatst in de vakkrant Fish Trend. De Kadergroep Visketen krijgt iedere editie de ruimte in deze krant om een column aan te leveren over horizontaal en verticaal samenwerken in de visketen. http://www.kadergroepvisketen.nl

Visbriefjes

Ze liggen in viskisten, bovenop de met ijs bedekte vis. Ieder visserijbedrijf heeft z’n eigen visbriefjes. Een papiertje met meestal de afmetingen 7 X 20 cm, waarop het land, de naam van het visserijbedrijf en het scheepsnummer en de scheepsnaam staat.

Wanneer de visafslag vol staat met kisten vis van verschillende schepen, zorgen de visbriefjes voor herkenning en informatie over de eigenaar van de vangst. Handig voor de handelaren, die tussen de kisten vis rondstruinen op zoek naar kwaliteit, die nauw samenhangt met het type schip en de bemanning.

Het visbriefje zorgt naast herkenning dus ook voor onderscheid in kwaliteit tussen vis en vissers. Het is een communicatiemiddel. Een manier om je vis een label te geven, waarbij het schip of de bedrijfsnaam het ‘merk’ is en de eigenaar, schipper en bemanning hun inzet geven voor de waarde van dit merk.

Het visbriefje is een ‘tool’, zoals ook een mooi ontworpen folder of flyer dat is. Een tool om je verhaal te vertellen. De kunst is om op dit visbriefje, dat vaak vluchtig wordt bekeken, naast de verplichte informatie zoveel mogelijk te vertellen, met zo min mogelijk woorden. Bewust en onbewust zijn verschillende visserijondernemers actief aan de slag gegaan met het sleutelwoord voor de vissector: marketing.

Het resultaat is een diversiteit aan visbriefjes in kleur, grootte, boodschap en opmaak. Om certificaten en keurmerken aan te tonen, nieuwe websites te lanceren of een verkregen prijs onder de aandacht te brengen. De met aandacht ontworpen visbriefjes zijn ook geliefd bij verschillende handelaren om het (verantwoorde) inkoopbeleid en de traceerbaarheid aan te kunnen tonen bij de klant. Inkopers vragen de briefjes op bij het visserijbedrijf of vissen ze uit de gekochte kisten vis, om ze vervolgens te drogen op de verwarming.

Het verhaal achter het product wordt steeds belangrijker voor de consument. Het is een trend die steeds vaker wordt ingezet in de marketingcommunicatie van de voedingsindustrie. Denk aan de streekproducten van GIJS, waarmee tuinders, boeren en koeien de consument die verdwaald is in (keur)merkenland laten kiezen voor authenticiteit en een duidelijke herkomst. Of de boodschap in de tv-commercial van Unox dat al het goede van de boerderij komt, waarmee zowel de scharrelboer als het scharrelvlees in de rookworst bedoeld wordt.

De boer is hip. En de visser daardoor ook. Zet jezelf in oliebroek op je visbriefje en het is een kwestie van tijd tot we deze voor de aanvoersector doodgewone papiertjes en voor de kopers interessante informatiebronnen in het restaurant op ons bord naast het stukje vis geserveerd krijgen.

Dit artikel is als column in het Visserijnieuws geplaatst: nummer 12 – 23 maart 2012

Visbriefje GO1 (www.goeree1.nl)