We zijn vrienden geworden

Opgericht om de verdeeldheid en versnipperingen in de vissector aan te pakken met als wapen in de strijd: verbroedering door middel van interne communicatie. Ofwel in gewoon spreektaal en praktische zin: elkaar leren kennen, elkaar respecteren, naar elkaar luisteren en praten. Veel praten.

En dat vele praten hebben we gedaan. Doen we als Kadergroep Visketen nog steeds. En ook nog steeds zie je dat met praten grote discussies uiteindelijk hele kleine meningsverschillen worden. Het hoeven geen compromissen te worden, en je hoeft elkaar ook geen gelijk te geven. Begrijp elkaars standpunt en respecteer die.

We bellen elkaar allang niet meer over alleen zakelijke dingen. We zijn vrienden geworden. Visser en handel. Het kan echt! We hebben zitting gekregen in diverse bestuursfuncties. We hebben jonge ondernemers in de hele visketen een gezicht gegeven en laten zien dat we in staat zijn mee te praten met zittende bestuursleden. Ondertussen volgen we workshops en cursussen om onze skills op te schroeven en bij te spijkeren.

En we laten nu zien dat samenwerken met gelijkwaardige partijen helemaal niet eng is, maar juist slim! We hebben besloten nauwer samen te werken met het Jongerennetwerk Visserij en hebben de intentie uitgesproken om te gaan fuseren. Juist omdat we versnippering en verdeeldheid tegen willen gaan. Het belang voor de sector gaat boven het bestaansrecht van de Kadergroep.

De Kadergroep Visketen en Jongerennetwerk Visserij hebben duidelijke overeenkomsten. Waarvan ‘jongeren’ de belangrijkste gemeenschappelijke deler is. Het Jongerennetwerk schroeft de maximumleeftijd op van 30 tot 36 jaar, waardoor er meer overlap is met de actieve Kadergroepleden die over het algemeen de 30 jaar naderen of gepasseerd zijn.

Jonge vissers van het Jongerennetwerk en jonge ondernemers uit de visketen van de Kadergroep zullen de komende periode gebruiken om te praten. Veel te praten. Om dit keer wel tot een compromis te komen op het gebied van visie, strategie en structuur.

Een intensieve samenwerking met het Jongerennetwerk Visserij biedt zowel de jongeren als de vissector meerwaarde. Eén spreekbuis en aanspreekpunt voor jongeren in de vissector. Een kweekvijver voor potentiële bestuurders. Meer ketensamenwerking en kennisdeling. Met als resultaat: het ontstaan van een generatie die met een brede visie en kennis van de totale visketen vraagstukken rationeel benadert en aanpakt.

We zetten koers naar het ultieme doel, misschien een beetje mijn persoonlijke doel voor de sector: één visserijvereniging met bestuursleden uit zowel de aanvoersector als de handel…

 

Deze column is geplaatst in de vakkrant Fish Trend. De Kadergroep Visketen krijgt iedere editie de ruimte in deze krant om een column aan te leveren over horizontaal en verticaal samenwerken in de visketen. http://www.kadergroepvisketen.nl

Blauw en groen

Ik ben dol op groen! Groene klompen bij de achterdeur, die ik draag als ik met mijn groene vingers in de tuin aan de slag ga. Op tafel staan de bloemetjes in groene vaasjes en ook de woonaccessoires hebben een groen accent. Gewoon omdat het zo mooi afsteekt tegen de mosgroen geverfde wand.

Als ik samen met Cornelis een rondje over de haven doe heb ik zo mijn voorkeur. De groen geverfde kotters. Daarin verschillen onze meningen. Blauw is gewoon de kleur voor een vissersschip, krijg ik dan altijd steevast als verweer. Onze GO1 is dan ook blauw. Een volgende dokbeurt wordt hij groen, probeer ik dan altijd weer gekscherend als we van de haven naar huis rijden.

Meningsverschillen over ‘groen’ zijn er veel. In alle soorten en maten. In Nederland en ver van ons vandaan. De groene bewegingen willen een groene maatschappij. Het bedrijfsleven volgt met groene bedrijfsvoering. En de burger van nu rijdt groen en gebruikt groene stroom. En als het groen is, dan moet het nog groener. Misschien bedoelen ze dan mosgroen, lime groen of….? En dan de meningsverschillen over dat de zee groener moet worden. Dat is toch niet natuurlijk…

Blauw en groen gaat heel goed samen. Volgens de mens vloeken deze kleuren bij elkaar. De natuur bewijst het tegendeel met blauwe kraaltjes en maagdenpalm. Blauw staat voor water en de zee. Groen staat voor landbouw en aarde. Een goede balans en een samenwerking tussen blauw en groen biedt mogelijkheden voor de toekomst van de visserijsector.

Tijdens het afgelopen rondje over de haven heb ik gezocht naar een compromis voor de kleur van de kotter. Ik heb Cornelis nu het voorstel gedaan om de kotter turquoise te verven, de kleur die verkregen wordt door het mengen en samenvoegen van blauw en groen. Het is de kleur van niet stilstaan maar vooruit gaan. De kleur van de toekomst!

Groen en blauw in de haven van Stellendam
Groen en blauw samengevoegd= turquoise

Marktonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek, concurrentie- en omgevingsanalyses, haalbaarheids-, product-, imago-, communicatieonderzoek etc. Marktonderzoek. Multinationals besteden er jaarlijks miljarden euro’s aan. Om tijdig ontwikkelingen, trends, bedreigingen en kansen te signaleren, de concurrentie een stap voor te zijn en om via verkregen informatie beslissingen te vergemakkelijken of problemen op te lossen.

Ook in de visserij benchmarken, analyseren, interviewen en veldwerken we er bewust en onbewust lustig op los! Het LEI en IMARES bieden ondersteuning met gedegen onderzoek rapportages en pakt samen met de sector kennisvragen op in de Kenniskringen. We reizen met z’n allen af naar IJsland, Frankrijk en Polen om te leren van onze collega’s daar. Maar we zijn ook heuse marktonderzoekers tijdens het wekelijkse rondje in de haven, het bakje koffie bij de coöperatie, het praatje in de vismijn en het beluisteren van de zender op zee.

De haven en de visafslag zijn belangrijke informatiebronnen voor de ‘benchmarkers’ en biedt kansen voor de ‘klanttevredenheidsonderzoekers’. De plek waar alles en iedereen samenkomt. De boomkor-, flyshoot-, twinrig-, staandwant-, garnalen-, sumwing- en pulsvisser. De commissionair, visdetailhandel en groothandel voor horeca, foodservice, retail en export. En de visafslagmedewerkers en peken niet te vergeten die beide werelden samenbrengen rondom het product vis. Het wemelt er van behoeften, wensen, kennis en ervaring. Allen harde werkers, dus tijd voor het ‘praatje kennis uitwisselen’ is er pas als het werk klaar is…

Dus zo vertrekken we aan het eind van de ochtend voor dat praatje en bakje koffie naar bijvoorbeeld de coöperatie, café om de hoek of het thuisfront. Met de marktbrief. Een belangrijke bron voor deskresearch. Veelal wordt er alleen gekeken naar wat er onderaan de streep staat. Maar willen we hetgeen onderaan de streep positief beïnvloeden dan moeten we zeker ook kijken naar wat er boven de streep staat. En het liefst niet op een enkele markbrief, maar ook op die van een paar weken, maanden en een jaar terug.

Wie is toch die ‘KEGEL’ die iedere week vis koopt?  Waar gaat mijn schol, tong of rode poon heen? Wat voor type koper is ZEEHAAN, BEUG of WIJK? Wie zijn mijn kopers ofwel klanten? Wat zijn hun wensen en behoeften met betrekking tot de verschillende vissoorten, maten, sortering, kwaliteit en duurzaamheid? Marktonderzoek geeft hier antwoorden op door letterlijk het veld in te gaan, contacten te leggen met klanten en personen die antwoorden kunnen geven op vragen die het bedrijf verder kunnen helpen. Marktonderzoek spoort aan tot communicatie in de keten.

Dus mag ik via deze column de handel, koper ofwel klant uitnodigen om na het werk ook eens een bakje te komen doen bij de coöperatie of de plek waar we bewust zoeken naar ontspanning en gezelligheid en onbewust marktonderzoeker zijn?

Dit artikel is als column in het Visserijnieuws geplaatst: nummer 19 – 11 mei 2012

Kadergroep Visketen, vissers en handel, met elkaar in gesprek