Verbreding Visserij

Gerelateerde activiteiten en evenementen die voortvloeien uit de samenwerking met andere sectoren. Een theoretische definitie van verbreding visserij. Ofwel verder kijken dan je eigen schip, visafslag, dockshelter, achterdeur en sector. En samenwerken op horizontaal niveau met andere bedrijven in andere sectoren om elkaar te versterken. Het is niet zo vaag, moeilijk en onbereikbaar dan de definitie doet vermoeden. In de praktijk spreken we onder andere gewoonweg van visserijtoerisme. Dat ontstaat uit kleine lokale initiatieven, binnen de grenzen van het eigen bedrijf, gemeente, regio en/of provincie. Daar waar visserij is, is een haven, water, cultuur én beleving! De toerist en recreant is in de verbreding van de visserij de gezamenlijke doelgroep van de sectoren visserij, toerisme, recreatie en horeca. Dé sectoren om mee samen te werken en veelal de economische pijlers van visserijgemeenten. Bedenk dat ‘visserij’ voor een toerist breder is dan onze mooi gekleurde kotters in de haven en de bedrijvigheid op vrijdagmorgen die ze in een rondleiding door de visafslag kunnen bewonderen. Verbreding visserij gaat verder dan de visafslag. Het is het visje dat mee naar huis gaat en met de lunch gegeten wordt. Maar ook een dagje hengelen of met de kinderen garnalen vangen met een schepnetje aan de kust. Of een dagtocht op het water en zeehonden spotten. De visserij is onderdeel van waterrecreatie. Maar ook van cultuur en tradities dat geassocieerd wordt met hard werken, het plattelandsleven, rust en ruimte, boeren én vissers. De geweldige landelijke en lokale initiatieven als ‘Kom in de Kas’, Kijk bij de Boer’ en meer kunnen we kopiëren naar ‘Welkom aan boord’ en ‘Open Schip’. Of we verbreden ons, werken samen met de agrarische sector en zetten samen iets op. Voegen toegevoegde waarde aan bestaande activiteiten en evenementen. Met als doel die toerist en recreant nog meer te bieden, nog meer van ons verhaal mee te geven, nog langer te laten verblijven in onze regio zodat ze nog meer besteden. En natuurlijk voornamelijk aan vis. Commercie is goed en bepaalt het succes en bestaansrecht voor de lange termijn.  Maar kan in beginsel samenwerking ook tegenwerken omdat eigenbelang vaak vóór een groter belang van een sector of regio gaat. De basis van samenwerken en verbreding visserij moet meer zijn dan een commercieel doel najagen. Neem als voorbeeld de rommel- en boekenmarkten, vis- en oliebollenverkoop ten bate van de kerk of voetbalvereniging. Georganiseerd en mogelijk gemaakt door de vele handen van enthousiaste vrijwilligers die samenwerken voor een gezamenlijk doel. Het geloof en de sport zijn de bindende factoren. Laten we dit voorbeeld vertalen naar de sector en onszelf de vraag stellen: Wat is de verbindende factor en het doel voor de totale Nederlandse visserijsector? Of hebben we die al? De toékomst van onze mooie sector…

Geplaatst in het vakblad Visserijnieuws – nummer 15 – 12 april 2013

Marktonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek, concurrentie- en omgevingsanalyses, haalbaarheids-, product-, imago-, communicatieonderzoek etc. Marktonderzoek. Multinationals besteden er jaarlijks miljarden euro’s aan. Om tijdig ontwikkelingen, trends, bedreigingen en kansen te signaleren, de concurrentie een stap voor te zijn en om via verkregen informatie beslissingen te vergemakkelijken of problemen op te lossen.

Ook in de visserij benchmarken, analyseren, interviewen en veldwerken we er bewust en onbewust lustig op los! Het LEI en IMARES bieden ondersteuning met gedegen onderzoek rapportages en pakt samen met de sector kennisvragen op in de Kenniskringen. We reizen met z’n allen af naar IJsland, Frankrijk en Polen om te leren van onze collega’s daar. Maar we zijn ook heuse marktonderzoekers tijdens het wekelijkse rondje in de haven, het bakje koffie bij de coöperatie, het praatje in de vismijn en het beluisteren van de zender op zee.

De haven en de visafslag zijn belangrijke informatiebronnen voor de ‘benchmarkers’ en biedt kansen voor de ‘klanttevredenheidsonderzoekers’. De plek waar alles en iedereen samenkomt. De boomkor-, flyshoot-, twinrig-, staandwant-, garnalen-, sumwing- en pulsvisser. De commissionair, visdetailhandel en groothandel voor horeca, foodservice, retail en export. En de visafslagmedewerkers en peken niet te vergeten die beide werelden samenbrengen rondom het product vis. Het wemelt er van behoeften, wensen, kennis en ervaring. Allen harde werkers, dus tijd voor het ‘praatje kennis uitwisselen’ is er pas als het werk klaar is…

Dus zo vertrekken we aan het eind van de ochtend voor dat praatje en bakje koffie naar bijvoorbeeld de coöperatie, café om de hoek of het thuisfront. Met de marktbrief. Een belangrijke bron voor deskresearch. Veelal wordt er alleen gekeken naar wat er onderaan de streep staat. Maar willen we hetgeen onderaan de streep positief beïnvloeden dan moeten we zeker ook kijken naar wat er boven de streep staat. En het liefst niet op een enkele markbrief, maar ook op die van een paar weken, maanden en een jaar terug.

Wie is toch die ‘KEGEL’ die iedere week vis koopt?  Waar gaat mijn schol, tong of rode poon heen? Wat voor type koper is ZEEHAAN, BEUG of WIJK? Wie zijn mijn kopers ofwel klanten? Wat zijn hun wensen en behoeften met betrekking tot de verschillende vissoorten, maten, sortering, kwaliteit en duurzaamheid? Marktonderzoek geeft hier antwoorden op door letterlijk het veld in te gaan, contacten te leggen met klanten en personen die antwoorden kunnen geven op vragen die het bedrijf verder kunnen helpen. Marktonderzoek spoort aan tot communicatie in de keten.

Dus mag ik via deze column de handel, koper ofwel klant uitnodigen om na het werk ook eens een bakje te komen doen bij de coöperatie of de plek waar we bewust zoeken naar ontspanning en gezelligheid en onbewust marktonderzoeker zijn?

Dit artikel is als column in het Visserijnieuws geplaatst: nummer 19 – 11 mei 2012

Kadergroep Visketen, vissers en handel, met elkaar in gesprek